Publikationer

Filtrera efter typ:

Big Brother Sees You, But Does He Rule You? The Relationship Between Birth Order and Political Candidacy

Mer info Pre-print version Working Paper

Birth Order and Voter Turnout

Mer info Publicerad artikel

Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout

Mer info Publicerad artikel Working Paper

Issues on Transparency, Accountability and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government

Mer info Förlagets sida

A sticky trait: Social trust among Swedish expatriates in countries with varying institutional quality

Mer info Publicerad artikel Working Paper

Voices from the far right: a text analysis of Swedish parliamentary debates

Mer info Working Paper

Vad mandatperioden gör med fullmäktigeledamoten: Stärks politiskt självförtroende eller blir man desillusionerad?

Mer info Publicerad artikel

More politicians, more corruption: evidence from Swedish municipalities

Mer info Publicerad artikel Working Paper

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Mer info PDF

Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008

Mer info Publicerad artikel Working Paper

A Clean House? Studies of Corruption in Sweden

Mer info Förlagets sida Adlibris Bokus

Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten

Mer info PDF Förlagets sida

Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

Mer info Publicerad artikel

Vilka valde att välja? Deltagandet i valen 2014

Mer info PDF

Att ta plats i politiken. Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken

Mer info PDF

Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun

Mer info PDF

The single-issue party thesis and the Sweden Democrats

Mer info Publicerad artikel

Does Election Day weather affect voter turnout? Evidence from Swedish elections

Mer info Publicerad artikel Bloggpost Politologerna

Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states

Mer info Publicerad artikel Working Paper

Nationella reformer och lokala initiativ

Mer info PDF Bokus Adlibris

Voter Turnout and Political Equality: Testing the ‘Law of Dispersion’ in a Swedish Natural Experiment

Mer info Publicerad artikel

Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering

Mer info PDF

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

Mer info PDF

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska

Mer info PDF Förlagets sida

Kvinnorna förbi i valdeltagande

Mer info PDF

Svenskt valdeltagande under hundra år

Mer info PDF

Anti-Immigrant Parties, Local Presence and Electoral Success

Mer info Publicerad artikel Working Paper

Politikens villkor. Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken

Mer info PDF

Den motvilligt engagerade altruisten. Om partimedlemskap och partiaktivism

Mer info Publicerad artikel

Omvalet - en prövning för den politiska jämlikheten

Mer info PDF

Fler äldre män bland valda än bland väljare

Mer info PDF

Valdeltagande vid omvalen 2011

Mer info PDF

Januaribarn är mer framgångsrika

Mer info PDF

Januaribarn är mer framgångsrika

Mer info PDF

Why do councillors quit prematurely? On the democratic consequences of councillors leaving their seats before the end of their term

Mer info Publicerad artikel

Regional och lokal tillväxtpolitik. Vad kan och bör offentliga aktörer göra?

Mer info PDF

Partiernas sympatisörer

Mer info PDF

Förtida avhopp

Mer info PDF

Få röstar i val till Europaparlamentet

Mer info PDF

Valdeltagande på valdistriktsnivå

Mer info PDF

Valdeltagande bland förstagångsväljare

Mer info PDF

80-talistkvinnor långt till vänster

Mer info PDF

Värdet av en röst

Mer info PDF

Förtida röstning i Sverige

Mer info PDF

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007. En rapport om politikerantal och representativitet

Mer info PDF

Större tillgänglighet gav fler förtidsröster

Mer info PDF

Avhopp i politiken vanligare bland kvinnor

Mer info PDF

Invandrade och valdeltagande

Mer info PDF

Allt färre 30- och 40-åringar i politiken

Mer info PDF

Som Ljungby röstar, röstar inte Sverige

Mer info PDF

Den glömda generationen - den röda generationen

Mer info PDF

Svenskt valdeltagande bland de lägsta i EU

Mer info PDF

Väljare och valda – några avtryck i valstatistiken

Mer info PDF

Ja och nej till euron. Folkomröstningen om euron 2003

Mer info PDF

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda

Mer info PDF

Det nya seklets förtroendevalda: Om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003

Mer info PDF

Det svenska valdeltagandet

Mer info PDF

Det digitala torget - en studie av kommunala debattforum på Internet

Mer info PDF