A sticky trait: Social trust among Swedish expatriates in countries with varying institutional quality

Sammanfattning

Egenskapen att lita på människor man inte känner innebär betydande fördelar både för den som är tillitsfull och för länder med hög genomsnittlig tillit. Men hur skapas tilliten, och hur robust är den? I denna studie av utlandssvenskar visas att dessa har hög tillit och i regel behåller denna även i länder med hög korruption och sämre fungerande rättsstat. En tydlig negativ effekt syns dock hos dem som i unga år flyttade till ett land med dåligt fungerande samhällsinstitutioner.

Publikation
Journal of Comparative Economics
Datum