Senaste bloggposter

Fler inlägg

Jag har nu lyckats flytta alla bloggposter från min gamla Wordpress-blogg, richardohrvall.com, hit till min nya blogg. Den gamla bloggen får ligga kvar ytterligare en tid, men jag kommer inte att uppdatera den framöver. Det var en del krångel med att flytta över bloggposterna, men den beskrivning som ges i dokumentationen till Blogdown gav viss vägledning. Från och med nu kommer jag att skriva mina bloggposter i statistikprogrammet R och med hjälp av RMarkdown (se föregående bloggpost för en mer ingående beskrivning).

FORTSÄTT LÄSA

Jag startade min blogg på webbsidan https://richardohrvall.com/ år 2010. Bloggen skapades med hjälp av Wordpress. På många sätt är Wordpress ett utmärkt verktyg för den som vill blogga, men av ett antal skäl har jag på senare tid känt att jag vill byta till ett nytt sätt att blogga. Ett skäl är att jag inte är så förtjust i att först logga in i Wordpress för att sedan kunna börja skriva.

FORTSÄTT LÄSA

Ett nytt år har inletts. Min förhoppning är att 2017 ska visa sig vara ett produktivt år. Jag har även tänkt börja använda statistikprogrammet R i högre grad än tidigare. Det finns ett flertal skäl till det beslutet, men framför allt finns en växande rörelse kring programmet och inom den skapas en stadigt ökande mängd av nya, spännande funktioner. Det bästa sättet att komma in i ett nytt statistikspråk är att använda det praktiskt.

FORTSÄTT LÄSA

Hos Politologerna är den traditionsenliga julkalendern igång - ett inlägg per dag fram till och med julafton. Den 2 december hade jag hand om kalenderns lucka och bloggade om kärleken till svenska data. Och den 7 december bloggade jag tillsammans med Gissur Erlingsson om att tilltron till den lokala demokratin är jämförelsevis låg i förhållande till hur det ser ut för riksnivån. Jag kommer att hinna med ytterligare ett blogginlägg på Politologerna innan vi stänger butiken för i år.

FORTSÄTT LÄSA

Jag har i ett antal bloggposter gett tips om hur man kommer igång med referenshanteringssystemet Zotero (se här). Här kommer ytterligare ett litet tips. I Zotero kan man lägga till en anteckning till en viss post. Det gör man genom att markera den posten, högerklicka och välja Lägg till anteckning. Då får man upp en liten ruta där man kan skriva anteckningar kring den aktuella referensen. Dessa anteckningar blir därmed sökbara i Zotero, vilket kan underlätta om man letar efter en källa som man har gett någon specifik kommentar till.

FORTSÄTT LÄSA

Utvalda publikationer

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar. Vad vet vi om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid?
Nordic Academic Press

Senaste publikationer

Fler publikationer

Projekt

Ny i politiken

Ny i politiken är ett forskningsprojekt med syfte att studera förväntningar och erfarenheter bland kommunpolitiker. Studierna baseras på en en panelundersökning riktad till ett urval personer som kandiderade till kommunfullmäktige 2014. Vi kommer att följa detta urval med ett flertal enkäter under mandatperioden 2014-2018.

Ungas valdeltagande

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ungas valdeltagande. Det kommer att mynna ut i en sammanläggningsavhandling, där fyra artiklar som behandlar valdeltagande bland unga kommer att ingå. Samtliga artiklar nyttjar uppgifter om valdeltagande från röstängder i kombination med registerdata.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i kvantitativa metoder på kandidat- och masternivå och handleder kandidatuppsatser vid Linköpings universitet. Höstterminen 2017 har jag dock ingen undervisning.