Senaste bloggposter

Fler inlägg

Jag har tidigare skrivit ett antal bloggposter om hur man kommer igång med referenshanteringsprogrammet Zotero och hur det kan användas (du hittar dem här). Efter att ha nyttjat programmet en tid har jag kommit att uppskatta det allt mer. Numera använder jag det för att hålla koll på allehanda referenser och dokument, inte bara de av akademiskt slag. Nyligen kom en ny version av Zotero – version 5. Det är en stor uppdatering i förhållande till tidigare versioner.

FORTSÄTT LÄSA

Det här inlägget har även publicerats på forskarbloggen Politologerna “Två fakta gifva förnämligast det svenska folklynnet sin karaktär i våra dagar. Det ena är, att vi svenskar älska och intressera oss för naturen men icke för människor. Det andra: att vi sakna nationalkänsla.” Detta konstaterade Gustav Sundbärg 1911 i boken Det svenska folklynnet (som tillgängliggjorts via beundransvärda Projekt Runeberg). I dag är debatten om svensken och det svenska ånyo aktuell. En debatt som skulle främjas av tydligare definitioner och en grund av empiri.

FORTSÄTT LÄSA

Jag har nu lyckats flytta alla bloggposter från min gamla Wordpress-blogg, richardohrvall.com, hit till min nya blogg. Den gamla bloggen får ligga kvar ytterligare en tid, men jag kommer inte att uppdatera den framöver. Det var en del krångel med att flytta över bloggposterna, men den beskrivning som ges i dokumentationen till Blogdown gav viss vägledning. Från och med nu kommer jag att skriva mina bloggposter i statistikprogrammet R och med hjälp av RMarkdown (se föregående bloggpost för en mer ingående beskrivning).

FORTSÄTT LÄSA

Jag startade min blogg på webbsidan https://richardohrvall.com/ år 2010. Bloggen skapades med hjälp av Wordpress. På många sätt är Wordpress ett utmärkt verktyg för den som vill blogga, men av ett antal skäl har jag på senare tid känt att jag vill byta till ett nytt sätt att blogga. Ett skäl är att jag inte är så förtjust i att först logga in i Wordpress för att sedan kunna börja skriva.

FORTSÄTT LÄSA

Ett nytt år har inletts. Min förhoppning är att 2017 ska visa sig vara ett produktivt år. Jag har även tänkt börja använda statistikprogrammet R i högre grad än tidigare. Det finns ett flertal skäl till det beslutet, men framför allt finns en växande rörelse kring programmet och inom den skapas en stadigt ökande mängd av nya, spännande funktioner. Det bästa sättet att komma in i ett nytt statistikspråk är att använda det praktiskt.

FORTSÄTT LÄSA

Utvalda publikationer

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar. Vad vet vi om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid?
Nordic Academic Press

Senaste publikationer

Fler publikationer

Projekt

Ny i politiken

Ny i politiken är ett forskningsprojekt med syfte att studera förväntningar och erfarenheter bland kommunpolitiker. Studierna baseras på en en panelundersökning riktad till ett urval personer som kandiderade till kommunfullmäktige 2014. Vi kommer att följa detta urval med ett flertal enkäter under mandatperioden 2014-2018.

Ungas valdeltagande

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ungas valdeltagande. Det kommer att mynna ut i en sammanläggningsavhandling, där fyra artiklar som behandlar valdeltagande bland unga kommer att ingå. Samtliga artiklar nyttjar uppgifter om valdeltagande från röstängder i kombination med registerdata.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i kvantitativa metoder på kandidat- och masternivå och handleder kandidatuppsatser vid Linköpings universitet. Höstterminen 2017 har jag dock ingen undervisning.