Senaste bloggposter

Fler inlägg

Inlägget har tidigare publicerats på Politologerna. Debatten om de politiska opinionsmätningarna har ånyo tagit fart. Det är inte förvånande då höstens val närmar sig och intresset för partiernas stöd i befolkningen därmed ökar. Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare för Mittmedias tidningar i Västmanland och Stockholmsregionen, gav debatten extra bränsle genom att besluta att hans tidningar varken ska genomföra eller återge några opinionsundersökningar (med undantag för TT-texter och ledarsidan). Nordström motiverar beslutet med att opinionsmätningar inte går att lita på och håller fram det senaste presidentvalet i USA och Brexit-omröstningen i Storbritannien som stöd för den slutsatsen.

FORTSÄTT LÄSA

Inlägget har tidigare publicerats på Politologerna. I förra veckan blev jag intervjuad av SVT:s Rapport med anledning av ett inslag om avhopp från politiken. Inslaget lyfte fram hur många fritidspolitiker har svårt att kombinera det politiska uppdraget med arbetsliv och familjeliv. Även om det finns en starkare dramaturgi i reportage som handlar om avhopp med anledning av maktmissbruk är det välgörande med ett TV-inslag som visar hur det vanligen ser ut.

FORTSÄTT LÄSA

Inlägget har tidigare publicerats på Politologerna. Häromdagen sökte jag en viss uppgift om John Snow, när Googles sökmotor frågade om jag inte egentligen avsåg ”Jon Snow”. Ett tecken i tiden måhända. Men det är inget ovanligt att en namne ger upphov till missförstånd; att i dag tala om den brasilianske fotbollsspelaren Ronaldo kräver ett förtydligande epitet i stil med den gamle, eller den riktige. Och om man i politikintresserade kretsar vill uttrycka sin beundran för Scott Walker, bör man precisera att man avser mannen med en av pophistoriens vackraste röster och inte den kontroversielle guvernören i Wisconsin.

FORTSÄTT LÄSA

Inlägget är även publicerat på Politologerna. I en demokrati är rätten att få rösta i allmänna val fundamental. Vissa demokratier har dessutom fastslagit att det inte bara är en rättighet att få rösta, utan även en skyldighet. Enligt IDEA är det i dag 27 länder som har någon form av röstplikt. Det senaste tillskottet till den gruppen är Bulgarien, som 2016 införde röstplikt i ett försök att höja landets låga valdeltagande.

FORTSÄTT LÄSA

Jag har tidigare skrivit ett antal bloggposter om hur man kommer igång med referenshanteringsprogrammet Zotero och hur det kan användas (du hittar dem här). Efter att ha nyttjat programmet en tid har jag kommit att uppskatta det allt mer. Numera använder jag det för att hålla koll på allehanda referenser och dokument, inte bara de av akademiskt slag. Nyligen kom en ny version av Zotero – version 5. Det är en stor uppdatering i förhållande till tidigare versioner.

FORTSÄTT LÄSA

Utvalda publikationer

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar. Vad vet vi om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid?
Nordic Academic Press

Senaste publikationer

Fler publikationer

Projekt

Ny i politiken

Ny i politiken är ett forskningsprojekt med syfte att studera förväntningar och erfarenheter bland kommunpolitiker. Studierna baseras på en en panelundersökning riktad till ett urval personer som kandiderade till kommunfullmäktige 2014. Vi kommer att följa detta urval med ett flertal enkäter under mandatperioden 2014-2018.

Ungas valdeltagande

Mitt avhandlingsprojekt handlade om valdeltagande och framför allt om ungas valdeltagande och röstning som en vana. Avhandlingen består av fyra artiklar. Samtliga artiklar nyttjar uppgifter om valdeltagande från röstängder i kombination med registerdata.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i kvantitativa metoder på kandidat- och masternivå och handleder kandidatuppsatser vid Linköpings universitet.