A Clean House? Studies of Corruption in Sweden

Sammanfattning

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar. Vad vet vi om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid?

Publikation
Nordic Academic Press
Datum