Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten

Sammanfattning

Publikation
SOM-institutet
Datum

Kapitel i Maria Solevid (red.) Svenska utlandsröster. Göteborg: SOM-institutet, sid. 229-245.