Ny i politiken

Ny i politiken är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet som leds av Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall. Det primära datamaterialet baseras på en undersökning som riktar sig till kandidater i 2014 års val till kommunfullmäktige i ett urval om 30 kommuner. Därigenom studerar vi både de som kandiderade för första gången och de som redan hade erfarenhet av att sitta i kommunfullmäktige. Vi kommer att följa detta urval med ett flertal enkäter under mandatperioden, fram till och med 2018 års val. En sista enkätomång kommer att genomföras efter 2018 års val. Genom att på detta sätt följa kandidaterna hoppas vi bland annat få en bättre förståelse för varför vissa väljer att lämna sina förtroendeuppdrag i förtid.

Att vi följer samma personer över tid i panelundersökning av det här slaget gör att vi mer träffsäkert sätt kan studera förändringar över tid. Många tidigare studier inom området har förlitat sig till respondenternas minnesbilder av vilka förväntningar och tankar de hade innan de gav sig in i politiken och jämfört dem med nuvarande uppfattningar. Då vi har en insamlingsomgång innan mandatperioden tar vid kan vi mäta vilka förväntningar kandidaterna säger sig ha. Detta är att föredra mot frågor om förväntningar i efterhand, vilka kan vara medvetet eller omedvetet färgade av erfarenheter.

Fyra av projektets enkätomgångar är finansierade av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har även finansierat två populärvetenskapliga rapporter som publicerats inom ramen för projektet: Att ta plats i politiken. Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken och Fullmäktigeledamoten och mandatperioden. Totalt sett innefattar projektet sex enkätomgångar.