Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Sammanfattning

Denna rapport utgör den andra rapporten i ett större forskningsprojekt om förtroendevaldas villkor i kommunpolitiken, ett projekt med särskilt fokus på individer som för första gången fick ett förtroendeuppdrag i samband med valet 2014. Det övergripande syftet med föreliggande rapport är att uppmärksamma om erfarenheten av att komma in som ny i kommunpolitiken påverkar den nya politikerns syn på kommunpolitiken, på sig själv och sina möjligheter att påverka. Utöver detta har vi också undersökt andra frågor, bland annat politikernas syn på förutsättningar att fullgöra uppdraget, liksom olika aspekter av den lokala demokratin.

Publikation
Sveriges Kommuner och Landsting
Datum
Länk