More politicians, more corruption: evidence from Swedish municipalities

Sammanfattning

Med hjälp av anonyma enkätsvar från högt uppsatta politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner, visas att korruptionsproblem är relativt vanliga - trots att Sverige brukar rankas som ett av de minst korrupta länderna i världen. Antalet politiker i kommunfullmäktige kan identifieras som en orsak till problemen.

Publikation
Public Choice
Datum

Den publicerade artikeln är en betydligt reviderad version jämfört med det working paper som tidigare publicerats.