Vad mandatperioden gör med fullmäktigeledamoten: Stärks politiskt självförtroende eller blir man desillusionerad?

Sammanfattning

Publikation
SurveyJournalen
Datum