Att ta plats i politiken. Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken

Sammanfattning

Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad bild av dessa frågor har Sverige Kommuner och Landsting finansierat en forskningsrapport av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren och Richard Öhrvall från Linköpings universitet.

Publikation
Sveriges Kommuner och Landsting
Datum
Länk