Politiker

Att räkna på avhopp

Avhopp från politiken är en angelägen fråga som då och då tas upp i medierna. För något år sedan samlade jag en del referenser för den som är intresserad av ämnet, se här. Sedan dess har en del nya resultat kommit, framför allt genom SCB:s rapport Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige. Studien som rapporten baseras på kan ses som en uppföljning av en studie som jag och Gissur Ó. Erlingsson genomförde 2010 och som resulterade i rapporten Politikens villkor.

Röstsammanhållning i riksdagen

Ibland när man arbetar med analyser får man fram en del resultat som inte passar in i det man skriver. Jag har tänkt lägga ut en del olika resultat av det slaget här i bloggen den närmaste tiden. Några sådana överblivna resultat kommer från en artikel om Sverigedemokraterna som jag har skrivit tillsammans med statsvetarna Gissur Erlingsson och Kåre Vernby och som jag får återkomma till i något senare inlägg.