Opinionsmätningar

Medierna och opinionsmätningarna: 4 förslag till förändring

Inlägget har tidigare publicerats på Politologerna. Debatten om de politiska opinionsmätningarna har ånyo tagit fart. Det är inte förvånande då höstens val närmar sig och intresset för partiernas stöd i befolkningen därmed ökar. Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare för Mittmedias tidningar i Västmanland och Stockholmsregionen, gav debatten extra bränsle genom att besluta att hans tidningar varken ska genomföra eller återge några opinionsundersökningar (med undantag för TT-texter och ledarsidan). Nordström motiverar beslutet med att opinionsmätningar inte går att lita på och håller fram det senaste presidentvalet i USA och Brexit-omröstningen i Storbritannien som stöd för den slutsatsen.

Lägesrapport

Det har varit stiltje här på bloggen. Inte på grund av att jag har legat på latsidan, tvärtom har deadlines (eller dödslinjerna som de säger i Norge) kommit från andra håll och tvingat mig jobba på. Får återkomma till en del roliga saker som är på gång (se CV och publikationslista för sådant som redan har kommit ut). En av de frågor jag har jobbat med på sistone gäller bortfall. Det är i Sverige och i andra länder allt svårare både att få tag på folk och att få dem att ställa upp i undersökningar.

Om webbpaneler och jämförelser

I förra veckan publicerade Johan Martinsson från Göteborgs universitet ett inlägg på bloggen Politologerna (där för övrigt även jag skriver ibland) kring jämförelser mellan olika undersökningar, bland annat webbpaneler. Inlägget väckte intresse bland olika personer som intresserar sig för opinionsmätningar, inte minst då det på vissa håll tolkades som om resultatet av jämförelsen var att självrekryterade webbpaneler är bättre än traditionella undersökningar, se exempelvis Lena Mellin i Aftonbladet. Även Dagens Opinion framförde något liknande, men där var missförståndet än större då journalisten verkade tro att det var Politologerna som genomfört en undersökning.

AAPOR och opinionsmätningar

Förra veckan deltog jag i den årliga konferens som American Association for Public Opinion Research (AAPOR) anordnar. I år ägde den rum i Orlando. För den som är intresserad av opinionsmätning är det helt fantastiska dagar: sessioner som ägnas åt intressanta frågor som frågeordning, skalsteg, bortfall, webbpaneler, m.m. Den stora snackisen under konferensen var den rapport som Pew presenterade där. Det visar sig att svarsfrekvensen vid amerikanska undersökningar baserade på urval av telefonnummer nu är nere på 9 (!

En kvittrande opinion

Opinionsmätare har problem: det är allt svårare att få tag på urvalspersoner och de personer som man får tag på vägrar i allt högre grad att medverka vid intervju. Följden är ett allt större bortfall. Nu redovisas sällan bortfall och ingen som kommenterar opinionsmätningar verkar bekymra sig kring vilka personer det egentligen är som uttrycker den opinion som man drar långtgående slutsatser ifrån (får anledning att återkomma kring detta och det vilseledande begreppet “representativt urval”).