Statistikprogram

Visualisering av vädret i Stockholm

Ett nytt år har inletts. Min förhoppning är att 2017 ska visa sig vara ett produktivt år. Jag har även tänkt börja använda statistikprogrammet R i högre grad än tidigare. Det finns ett flertal skäl till det beslutet, men framför allt finns en växande rörelse kring programmet och inom den skapas en stadigt ökande mängd av nya, spännande funktioner. Det bästa sättet att komma in i ett nytt statistikspråk är att använda det praktiskt.

Lär dig R i R!

För den som vill lära sig statistikprogrammet R finns många vägar att vandra, bland annat finns många gratis nätkurser via Coursera som lär ut R. Nu finns dock en ytterligare en väg: genom R! I R kan man installera så kallade paket som tillför funktionalitet till programmet. Ett sådant paket är Swirl. Om man installerar det och sedan laddar det kan man genom R lära sig använda R. Läs mer om hur du går till väga här.

QQ-plots med Pisa-resultat

Sommaren är en utmärkt tid för att experimentera lite med data, metoder och program. Bland allt har jag tänkt använda statistikprogrammet R lite mer än jag brukar (vanligtvis använder jag Stata eller SAS - se min översikt av statistikprogram här). Den här bloggposten är en kombination av ovanstående. En intressant form av grafer är så kallade QQ-plots, eller quantile-quantile plots. De är ett alternativ till histogram om man vill studera fördelningar.

Att välja statistikprogram

Sedan jag startade den här bloggen har jag många gånger fått frågan om vilket statistikprogram man bör välja för att göra statistiska analyser. Det är inte en helt enkel fråga att besvara. Det finns vitt skilda åsikter och tvärtemot vad man kan tro väcker diskussioner av detta slag heta känslor. Det kan liknas vid de känsloyttring som kommer till uttryck när olika operativsystem för datorer ska diskuteras, och i båda fallen tenderar de som förespråkar gratislösningar och open source att argumentera med nästan religiösa undertoner, därmed inte sagt att de har fel.

På statistikprogramsfronten

På jobbfronten har det börjat bli mer hanterligt nu, så förhoppningsvis kommer det att synas här på bloggen. Jag har fått en del frågor kring val av statistikprogram och tänker försöka sammanfatta mina tankar i ett inlägg. Det blir dock senare. Några små nyheter kanske kan vara av intresse: Om du använder Stata kan jag tipsa om en konferens i Stockholm den 27 september. Där tas en del funktioner och möjligheter i Stata upp, läs mer här.

Tips för Stata

Jag har fått en hel del frågor kring vilket statistikprogram man bör välja och jag har tänkt utveckla min syn i ett senare inlägg. Fast här och nu blir det bara några nya tips för er som använder er av statistikprogrammet Stata. Stata har själva startat en blogg sedan en tid tillbaka, innehåller en hel del matnyttigt. De har även en egen kanal på youtube där de har en hel del instruktionsvideor.